Δωρεάν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία.

Ο δρόμος για τη μείωση των εκπομπών CO2

Ένα δωρεάν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σε μια περίοδο σημαντικών αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και ενώ είναι σε εξέλιξη προγράμματα χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας σε Επιχειρήσεις το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του τρίτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος  με τίτλο:

‘Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας’,

διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γρηγόρης Παπαγιάννης

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 17 Απριλίου 2024 ενώ η λήξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 25 Μαΐου 2024 και με την παράδοση εργασιών στις 15 Ιουνίου του 2024 με διακοπή για την περίοδο του Πάσχα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη διαχείριση της ενέργειας, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το γνωστικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο με νέες δεξιότητες για την ενεργειακή μετάβαση και τις στρατηγικές απαλλαγής από τον άνθρακα στη βιομηχανία.

Ενδεικτικά αφορά πτυχιούχους επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας ή του περιβάλλοντος, ενεργειακούς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες ή άλλα εξειδικευμένα άτομα, προσωπικό βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά και φοιτητές ή τελειόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών με ενεργειακό, βιομηχανικό ή τεχνικό υπόβαθρο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 5 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο LIFE με τίτλο  ‘EnTRAINER – Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας’ και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον ιστότοπο του ΚΕΔΙΒΜ ΑΠΘ https://kedivim.auth.gr/programs/energeiaki-metavasi-epagelmaties/

You might be interested in …

Have a question? Are you interested in the project?

We would be more than happy to answer your questions.
Get in touch with us
Skip to content